Ürünler>Enerji Sistemleri>Kojenerasyon

Kojenerasyon


ENER-G 1980 yılından bu yana ürettiği Kojenerasyon (CHP) ünitelerinin projelerini bütün boyutlarıyla üstlenmiş ve yürütmüştür. Başlangıç tasarım aşamasından tesisin uzun vadeli bakımına kadar her türlü sorumluluğu almıştır.

ENER-G; Bizi bir numara yapan nedir?

• Şirket içi teknoloji ve hizmetlere ilişkin benzersiz entegrasyonumuz, CHP teknolojisini uygulamak isteyen herhangi bir işletme için tek başına yeterli bir başvuru yeri olmamız anlamına geliyor.
• En iyi finansa faydaları ve çevresel faydaları sunabiliyoruz.
• Engin deneyimimiz ve kanıtlanmış performansımızla, sürdürülebilir ve enerji bakımından verimli teknolojilerin temin edilmesi alanında dünya lideriyiz.
• Finansal istikrarımız uzun vadeli güvence sunuyor.
• Sürekli Araştırma ve Geliştirme, endüstrideki en son teknolojiyi sunabileceğimiz anlamını taşıyor.

Satış ve Mühendislik:

CHP satış ve uygulama mühendislerimiz, projenin uygulanabilirliğini belirlemek üzere her bir sahayı tek tek değerlendirmek için hazır bulunuyor. Başlangıç fizibilite çalışmalarından kapsamlı saha etütlerine kadar, her bir saha için nelerin gerekli olduğunu ustalıkla belirleyebiliyor ve ihtiyaçları karşılayacak bir sistemi önerebiliyorlar.

Tasarım:
Şirket içi tasarım ekibimiz, Kojenerasyon şemasının sahada uygulanmasına ilişkin lojistiği tespit etmek için en gelişmiş CAD teknolojisinden yararlanıyor. Ekip, proje sahaya götürülmeden önce saha ara yüz özellikleri ve tesis odası erişimiyle ilgili konuları belirleyen ayrıntılı tasarım çizimlerini hazırlıyor. Bu aşamada gösterilecek dikkat, kurulum maliyetini önemli ölçüde düşürebilmekte ve uygulamanın ömrü boyunca sağlanan tasarrufları önemli ölçüde artırabilmektedir. Kojenerasyon bölümü, yapı hizmeti mühendisleri ve güç üretimi alanının uzmanlarından meydana geliyor.

Üretim:
Manchester’da bulunan genel merkezimizde, bütün ENER-G teknolojisinin en yüksek standartlara göre üretildiği 12,000 m2’lik bir üretim merkezimiz var. Teknolojik olarak en ileri seviyede oluşturulmuş test hücremizi kullanarak sahaya sevk etmeden önce bütün CHP ünitelerinin performansını titiz bir biçimde inceleyebiliyor, böylece müşterilerimizin işletmeye alım öncesi zaten testleri gerçekleştirilmiş olan bir sistemi teslim almasını sağlıyoruz.

Proje Yönetimi:
Mühendislerimiz müşteri, müşterinin mimarları ,Mekanik ve Elektrik yüklenicileriyle birlikte çalışarak CHP sisteminin yapı sistemlerine tam entegre olmasını temin edecek olan ayrıntılı bilgiyi ve özellikleri belirliyorlar. Her projeye bir kıdemli mühendis tayin edilmekte olup bu kıdemli mühendis tipik olarak aşağıdakilerden oluşan ayrıntılı bir bilgi paketini üretmek ve ardından uygulamaya geçirmekle sorumlu bulunuyor:

• Projeye özgü işlerin kapsamı, işlere ilişkin tasarım ve özellik bildirimi
• İşlerin programı (gerekirse)
• CDM evrak işleri
• İşletme ve Bakım (İ&B) kılavuzları

İşletmeye Alma:
Kurulumun tamamlanmasının ardından proje müdürü, sistemin ilgili Dağıtım Şebekesi Operatörüyle birlikte ‘İşletmeye Alma Öncesi’ ve ‘Son İşletmeye Alma’ aşamalarından geçirilmesine yönelik düzenlemeleri yapacaktır.

KISAYOLLAR

Kojenerasyon broşürümüzü indiriniz


Bir kojenerasyon sisteminden nasıl faydalanabileceğinizi öğrenin
> Daha fazlası için tıklayınız

Kojenerasyon - Temel Kılavuz
Kojenarasyon hakkında temel bilgiler
> Daha fazlası için tıklayınız


KOJENERASYON & TRIJENERASYON
KAYNAK MAKİNELERİ
AYDINLATMA / IŞIK KULESİ
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI