ENER-G>Hakkımızda


Lider Bir CHP Sağlayıcısı - ENER-G Hakkında

1980’lerden itibaren ENER-G, kojenerasyon projelerinin tüm hizmetlerini üstlenmektedir. Başlangıç tasarımı aşamasından, kurulumun uzun vadeli bakımına kadar pek çok aşama bizi lider CHP sağlayıcısı yapmaktadır.

Tecrübemizden gelen kazanç

* Kurum içi teknoloji ve hizmetlerinden oluşan özgün birlikteliğimiz, herhangi bir ortak üretim sistemi ve ilgili teknolojinin uygulanmasını talep eden herhangi bir işletme için tek kaynak olduğumuz anlamına gelmektedir
* En iyi finansal tasarrufu ve çevresel avantajları sunabiliriz
* Engin tecrübelerimiz ve kanıtlanmış geçmişimizle, sürdürülebilir ve enerji tasarruflu teknolojileri sağlama alanında lider biziz
* Finansal istikrarımız, size uzun süreli güvenlik sunmaktadır
* Daimi Araştırma & Geliştirme, sektördeki en son teknolojiyi sunabildiğimiz anlamına gelmektedir.

Satış ve Mühendislik:

Proje uygulanabilirliğinin belirlenmesi için CHP satış ve uygulama mühendislerimiz her bir bağımsız sahayı değerlendirmeye hazırdır. İlk fizibilite çalışmalarından kapsamlı saha ölçümlerine kadar, her bir belirli saha için ne gerektiğini uzman gözüyle belirleyebilir ve ihtiyaçları karşılayacak bir sistemi önerebilirler.

Tasarım:

Kurum içi tasarım ekibimiz, kojenerasyon planlarının sahada uygulanması için gerekli hesaplamaları yapmak için en yeni CAD teknolojisini kullanmaktadırlar. Projenin sahaya taşınmasından önce ekip, saha bağlantısı ve makine odası erişiminin değerlendirmelerini tanımlayan çizimleri tasarlar.

Üretim:

Manchester’daki merkezimizde, ENER-G teknolojisinin tamamının en yüksek standartlarda üretildiği 12,0000 m2’den daha geniş bir üretim merkezine sahibiz. En gelişmiş teknolojiye sahip test hücremizi kullanarak, tüm CHP birimlerinin performansını sahaya teslim edilmeden önce, müşterilerimizin emin oldukları bir sistemi temin edecek şekilde titizlikle inceliyoruz.

Proje Yönetimi:

Mühendislerimiz, sizin için doğru çözümleri sağlamak amacıyla son kullanıcı, mimarlar, mekanik & elektrik yüklenicileriyle birlikte çalışmaktadırlar. Her bir proje için detaylı bir bilgi bütününü üretme ve sonrasında uygulamaktan sorumlu bir yüksek mühendis atanmaktadır.

Hizmete başlama:

Kurulumun tamamlanması üzerine proje müdürü, CHP sisteminin tamamen işlevsel hale gelebilmesine ve tasarruf sağlamaya başlamasına imkân sağlamak amacıyla ilgili Dağıtım Ağı Operatörü ile birlikte ‘Ön-Hizmete Başlama’ ve ‘Son Hizmete Başlama’ işlemlerini yerine getirmeleri için sistemleri düzenleyecektir.

KOJENERASYON & TRIJENERASYON
KAYNAK MAKİNELERİ
AYDINLATMA / IŞIK KULESİ
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI